Antonín Krňa

Jindřichův Hradec

Služby

Z historie firmy

Naše firma působila na trhu od roku 1990 pod názvem JM stavební firma a po úmrtí společníka od roku 2007 pod stávajícím názvem.

O firmě dnes

Nabízíme dlouholetou zkušenost s prováděním staveb a díky velmi nízkým režijním nákladům přijatelné ceny.

Práce provádíme výhradně vlastní pracovníky. V současné době naše firma zaměstnává celkem 15 zaměstnanců:

 • 1 technika,
 • 2 parťáky,
 • 12 dělníků.

Při práci využíváme moderní mechanizaci:

 • 2 zemní stroje,
 • 2 NA,
 • 2 UA,
 • 2 OA,
 • hutnící techniku
 • řezačku asfaltu.


Nabídka služeb

Provádíme zejména tyto činnosti:

 • zpevněné plochy s krytem dlážděným i živičným včetně konstrukčních vrstev a jejich odvodnění,
 • kamenné zdi a ploty, výustní objekty a tarasy,
 • kompletní řešení vjezdů a dvorů u rodinných domů včetně návrhu provedení.